Dårlig vanntilgang og mobildekning: - Vi vil også leve i 2021

Inger-Lise Kvikne, sønnen Erik, nabo Mary Hansen Moldjord og Rune Kvikne leter forgjeves etter mobilsignal i sofaen på Storkvikne gård. Foto: Ingrid S. Hultgreen