Sterk motstand mot kortere åpningstider: - Vi håper foreldre skriver under på oppropet