Ledighetstallene: Over ei halvering siden før pandemien

Bildet er kun en illustrasjon til saken. Foto: Ingrid S. Hultgreen