12 dager etter flomvannets herjinger er veien gjenåpnet