Varsler at «fredninga» for bøter er over: – Nå forventer vi at skiltinga følges