«Fotlenkemannen» dømt igjen: - Har utvist en total mangel på respekt for forbudene som er ilagt