Fra glohett til halvdødt: – Nå går alt tregt. Folk sitter på gjerdet

foto