Flere unge bruker og selger narkotika: - Det bekymrer oss