Donerte utstyr til Skattkammeret: – Det er en sport i fremmarsj

foto