Har sendt ut farevarsel: - Isen kan være vanskelig å se

foto