Utbrudd av salmonella - flest tilfeller i Trøndelag