Skålholt er én av de anmeldte skogeierne: – Sterkt kritikkverdig

foto