Tre Orkland-bedrifter ba om ny veitrasé – kommunen sier nei