Har alt å vinne: - Men blir kravene for strenge, blir det umulig

Marianne Rønne Foto privat