- Fylkesveien over Bjørnli er ikke prioritert i det hele tatt