Høsten 2006 skal det nemlig innføres digitale mapper i norske grunnskoler. Hver elev får sin egen mappe, hvor arbeider gjennom alle skoleår blir lagret. Gjennom en såkalt digital læringsplattform får elev og lærer tilgang til det samme systemet, hvor oppgaver kan gis og besvares.

Bedre struktur

- Digitale mapper gir rom for prosessorientert læring. Eleven kan levere et utkast, som læreren kan gå inn og gi tilbakemelding på. Eleven kan når som helst gå tilbake til mappa og endre på arbeidet, fram til en bestemt deadline. Dermed får eleven bedre tid til å reflektere og arbeidet med førsteutkastet, og kan få bedre karakterer, sier Turid Ring Østensvig i Utdannings- og forskningsdepartementet. Hun mener bedre struktur er en av hovedfordelene med ordningen.

- Elever og lærere kan enkelt finne tilbake til gamle arbeider. Det blir mye enklere enn å lete gjennom en masse papir. Vi jobber også med en løsning hvor mappene kan brukes til eksamen, og suppleres av en muntlig del, sier Østensvig.

Lekser på ferie

Siden systemet er internettbasert, vil eleven kunne logge seg på uavhengig av hvor han befinner seg.

- Hvis en elev skal på ferie, kan han logge seg inn på systemet uansett hvor han er. Der kan han finne de leksene som er gitt, og levere dem digitalt. Vi har funnet ut at 96 prosent av grunnskoleelevene har tilgang til PC hjemme. Lekser og oppgaver vil nok hovedsakelig bli levert digitalt om ikke lenge, sier Østensvig.

- Vil ikke elevene minste noe av den personlige kontakten med læreren?

- Nei, de skal jo ha vanlig undervisning i tillegg. Det er heller ikke alle fag som passer like godt inn i det nye systemet, så vi skal jo vurdere hvor hensiktmessig det er i hvert tilfelle. Men fra høsten 2006 inngår matematikk, norsk og naturfag i systemet. I læreplanen for 2006 heter det at IKT skal inngå i alle fag på relevant nivå, sier Østensvig.

Ressurskrevende

- Vil det ikke kreve mye ressurser å få dette til å fungere?

- Vi har allerede kanalisert mye penger til fylkeskommuner og kommuner. Først og fremst må vi få med oss lærerne, de må få etterutdanning i dette. Det dreier seg om store summer bare her, sier Østensvig.

Hun ser ordningen som en forbedring av skolenes muligheter.

- Kanskje vil det også gå an å avlegge eksamen via systemet. Hvis en elev for eksempel ligger på sykehus, kan han avlegge eksamen via en bærbar PC under tilsyn.

Les mer om digitale mapper i skolen i papiravisa onsdag 26. januar.

Snart er et tastetrykk nok når elever i grunnskolen skal levere inn leksene sine, uansett hvor i verden de befinner seg.