Kommunestyret i Skaun sa mandag kveld ja til reguleringsplanen for motorsportsbane i Syrstadmarka i Skaun mot tre stemmer. Knud P. Aune, Eli Buhaug Fenstad (begge Sp) og Reidar Hovtun (KrF) sa alle nei med den store lokale motstanden som hovedbegrunnelse.

Les mer i papiravisa onsdag.

Marte Mona