– Mange av barna har bodd hele livet i et anleggsområde

foto