– Vil ramme helt andre deler av skolen enn det som er forutsatt

foto