Gjennomføres som normalt – skal sikre dyrevelferden

foto