Gjennomføres som normalt – skal sikre dyrevelferden