- Har du vurdert å innkalle til medlemsmøte eller årsmøte de fire siste årene? - Ja. Men jeg har mistet motet. Fordi ingen andre vil være med på å dra lasset, svarer Størseth. Motet til Størseth har i følge ham selv forsvunnet fordi det nesten ikke kom medlemmer på de siste møtene han arrangerte. - Det er ikke hensiktsmessig å arrangere flere møter når det er svært liten interesse hos medlemmene, sier han.

Ikke noe nytter

Behov og verdier