— Det å danse på slagghauger er jo en selvmotsigelse

foto