Rekordstort elevtall ved trangbodd skole: Må leie hus i påvente av paviljonger