Svært strenge krav - kommunen varsler innsigelser om ny trafo

foto
Statnett MÅ etablere gang- og sykkelvei fra travparken til boligområdet på Blåsmo før de kan gå i gang med anleggsarbeidet. Dagens gang- og sykkelvei slutter ved nedkjøringa til travparken. Foto: Catharina Morken