Svært strenge krav - kommunen varsler innsigelser om ny trafo