Skal bygge ny butikk, kro, og gang- og sykkelvei: – Håper å komme i gang til sommeren

foto