19 av 49 kjøretøy ble «tatt» for avrenning fra lasterommet

foto