Lange ventelister hos fastlegene i Orkland: - Ingen reell mulighet for å bytte