Søker kommunen om premiestøtte til «Nils Arne-løpet» – kommunedirektøren sier nei

foto