Gjør grep for å dekke et skrikende behov for arbeidskraft