Fredag startet gründercampen ved Meldal ungdomsskole-Løkken barneskole (MuLb). Mandag ettermiddag skal elevene legge fram sine løsninger for foreldre og næringsliv.

Gründercampen er en del av entreprenørsatsinga for 8.trinn ved MuLb. En gründercamp skal enkelt forklart gi elevene trening i å ta en utfordring, jobbe med den (kreativt) og presentere en løsning.

Elevene skal jobbe med dette fredag og mandag. Hvordan de jobber fram og presenterer løsningen er viktig. Elevene skal jobbe i grupper på fire eller fem elever.

På mandag ettermiddag og kveld får hver gruppe ti minutter til å presentere sin løsing. Elevene står fritt i hvordan de jobber og presenterer sine løsninger. Mange velger sannsynligvis powerpoint eller prototyper (kart, tegning eller papp) i sin presentasjon.

Mandagens arrangementet vil foregå i idrettsbygget på Løkken. Her vil foreldre, politikere og næringsliv bli invitert. En jury bestående av Endre Storholt (Nordic Arena), Ivar Syrstad (ordfører), Ragnar Waalen (NAD) og Anne Solberg (Ungdomsrådet) skal kåre de beste ideene og presentasjonene.

Øyvind Brostrøm