Brannstasjonen blir ferdig innen tidsfristen

Ny brannstasjon bygges i Børsa. Foto: Toril Langmo Skjetne