Fant høye verdier av enterokokker på badeplass like ved skole