— Jeg tenker på rettferdighet, og at det skal være lik lønn for lik utdannelse