Rykket ut til to utforkjøringer på samme sted: - Har prøvd å unngå kollisjon

foto