Etter 18 år må Geir gi slipp på sin lojale verkstedleder