Idrettsarena kan føre til rivning av kommunalt bygg

foto