Kontroll ved skole: - Har fått meldinger om uvettig kjøring