Foreslår å flytte fylkesvei - og gjøre denne om til internvei

foto