Enhetsleder ved Orkdal helsetun, Sissel Kristine Høydal, sier til ST at kommunen er kjent med at det er sendt brev til Fylkeslegen, og at kommunen har mottatt kopi av brevet.

Hun ønsker ikke å gå inn på konkrete forhold i brevet, i og med at det ennå ikke er opprettet en formell tilsynssak, men hun sier det er beklagelig at familien ikke er fornøyd med tilbudet de har fått på Orkdal helsetun.

- Tar lærdom

Høydal sier at hun setter pris på å få tilbakemeldinger fra pårørende.

- Vi tar alltid lærdom av slike ting, og det betyr veldig mye for oss å få tilbakemeldinger. Det bidrar til at vi får avdekket hva som ikke fungerer, slik at vi kan sette i verk tiltak og jobbe med forbedringer, sier Høydal.

Orkdal kommune har nå oversendt dokumentasjon til Fylkeslegen for å belyse saken.