- Jeg er overrasket og kjenner ikke til at regelverket er endret