Dumpet søppel og sementsekker - dagen etter var det tatt bort

foto