Vedtok å bruke flere millioner mer enn rådmannen - slik vil de bruke pengene