Seks menn og fem kvinner har søkt på lederstilling: – Det er en krevende jobb

foto