Ville ha svar på om bygging av brannstasjon kan utsettes