Fikk bøter for fart, mobilbruk og manglende bilbelte