– Hvis jeg hadde hatt muligheten, ville jeg klonet meg selv