Det koster å bo: 26 500 kroner skiller dyreste og rimeligste ST-kommune

foto