Ligger an til ei forbedring av årsresultatet på over 12 millioner