Mangel på ledelse over tid har ført til dårlige rutiner og sviktende ansvarsforhold