Målt for høye bakterieverdier i badevannet: Kan føre til dårlig mage

foto